Przewodniczący Frontu Czhollima spotkał się z I sekretarzem Ambasady KRL-D w Warszawie


Warszawa, 27 stycznia 2023 r. --


W dniu 27 stycznia 2023 roku Przewodniczący Frontu Czhollima odwiedził Ambasadę Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Warszawie na zaproszenie Pierwszego Sekretarza Kwon Ju Hyoka. W spotkaniu uczestniczył również pomocnik I Sekretarza. Ożywiony dialog na różne tematy udowodnił silne więzi łączące oba narody i przedstawił nowe perspektywy na przyszłość. Obie strony wyraziły wolę dalszego pogłębiania relacji i poszerzania obszarów współpracy. (Koniec)