List przesłany do ambasady KRL-D w RP w dniu 27 lipca


Lublin, 27 lipca -- Z okazji Dnia Zwycięstwa w wielkiej Wojnie Wyzwoleńczej Ojczyzny, dnia 27 lipca 2022 roku przesłaliśmy do ambasady Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Warszawie list o następującej treści:


Towarzysze!

Gdy serca Koreańczyków wypełnia radość i szczęście w dniu zwycięstwa w wielkiej Wojnie Wyzwoleńczej Ojczyzny 27 lipca 2022 roku, składamy Wam i całemu narodowi koreańskiemu serdeczne życzenia.

Bez pamiętania o pocie i krwi, które wylało pokolenie zwycięzców wojny, o wspaniałym duchu, jaki prezentowali, i o pokornej ofierze żołnierzy, nie możemy dziś właściwie myśleć o KRL-D.

To powód do wielkiej dumy dla armii KRL-D i narodu koreańskiego, że posiada historię zwycięstw wojennych pod przywództwem wielkiego wodza i wielkiej partii, i że konsekwentnie podtrzymuje godność i honor silnego narodu socjalistycznego, nosząc w najwyższej powadze wybitnych dowódców z Góry Paektu.

Jeszcze raz przesyłamy Wam nasze najlepsze życzenia z okazji tej 69. rocznicy.